Over De Cirkel


Stichting kledingbank De Cirkel verstrekt gratis kwalitatief goede kleding en schoenen aan inwoners van gemeente Heerde en omgeving, die (tijdelijk) de financiële beperkte middelen hebben. De Cirkel is daarnaast een kledingwinkel waar een ieder kleding kan verkrijgen tegen een redelijke bijdrage. De kleding is door particulieren gratis ter beschikking gesteld.

Onze  missie

Wij verstrekken verkregen kleding gratis aan de armste mensen in de gemeente Heerde en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Zonder winstoogmerk, met het oog op het helpen van elkaar 
en met als bijkomend voordeel de recycling van waardevolle grondstoffen!

Onze  visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg geld om kleding te kopen. Wij helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van kleding. Om onze klanten van kleding te kunnen voorzien, zamelen we kwalitatief goede kleding en schoenen in. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, kleding wordt hergebruikt en het milieu minder wordt belast.

Onze doelstellingen

1. Een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in de gemeente Heerde door het verstrekken van gratis kleding en schoeisel aan mensen die over beperkte financiële middelen beschikken;

2. Het bevorderen van hergebruik van goede kleding in het kader van duurzaamheid;

3. Waar mogelijk mensen helpen de weg te vinden om hun problemen aan te pakken;

4. In contact treden met de gemeente over het armoedebeleid;

5. Samenwerken met andere organisaties op het gebied van ondersteuning bij armoede.

Beleidsplan & Financiën

Donaties ten behoeve van Stichting De Cirkel zijn uiteraard welkom op NL79RABO0328872962. Uw gift wordt gebruikt voor het runnen van de kledingbank en voor de armoedebestrijding in de gemeente Heerde. Stichting De Cirkel heeft als erkend goed doel het ANBI keurmerk.

Beleidsplan 2022-2025 

Financieeloverzicht 2020

Financieeloverzicht 2021

Financieeloverzicht 2022

RSIN-nummer 858301702

Bestuursleden

Annemiek Tigchelaar, voorzitter
Kees Hoogink, secretaris
Imke Redder- van Damme, penningmeester
Diane van Limburg, coördinator winkel & adviseur bestuur

Vrijwilligers

De Cirkel wordt uitsluitend door vrijwilligers gerund. Ook vrijwilliger worden? Mail uw gegevens naar decirkelheerde@gmail.com en wij nemen z.s.m. contact met u op.